تبلیغات
amirali mirsajadi - ادبیات فارسی اول دبیرستان درس دوازدهمدرس داوزدهم

از كعبه گشاده گردد این در

نظامی

  وقتی آوازه‌ی عشق مجنون مانند زیبایی لیلی در جهان پیچید.

2ـ شانس و اقبال از مجنون روی برگردانید و پدرش در حلّ مشكل او، بسیار ناتوان شده بود.

3ـ همه‌ی اقوام و خویشاوندان، برای حلّ مشكل او، به چاره اندیشی پرداختند.

4ـ وقتی درماندگی پدر مجنون را مشاهده كردند ، برای چاره‌جویی به گفتگو پرداختند.

5ـ همگی به این نتیجه رسیدند، حلّ این مشكل و درمان این درد فقط با زیارت خانه‌ی خدا ممكن است.

6ـ خانه‌ی خدا، محلّ برآورده شدن نیاز همه‌ی مردم جهان و قبله‌گاه زمینیان و آسمانیان است.

7ـ وقتی كه زمان حج فرا رسید، پدر مجنون شتری آماده كرد و كجاوه‌ای بر روی آن نهاد.


8ـ پدر مجنون، با تلاش فراوان فرزند عزیزش را كه مثل ماهی زیبا بود در كجاوه نشاند.

9ـ پدر مجنون با دلی پر از درد به سوی خانه‌ی خدا آمد و چون غلامی به خانه‌ی خدا متوسل شد.

10ـ  پدر به پسر گفت : ای فرزندم، خانه‌ی خدا جای بازی و سرگرمی بیهوده نیست، عجله كن كه اینجا جای چاره اندیشی و درمان درد است.

11ـ بگو، خدایا كمكم كن كه از این كار بیهوده ( عاشقی ) رها شوم و به سوی رستگاری مرا توفیق بده.

12ـ بگو خدایا به فریادم برس كه به بلای عشق گرفتار شده‌ام و مرا از این بلا و گرفتاری رها كن.

13ـ مجنون وقتی سخن عشق را شنید اوّل گریه كرد ( به یاد لیلی) و سپس به كاری كه می‌خواست انجام دهد خندید.

14ـ مجنون مثل مار حلقه زده به سرعت برخاست و به حلقه‌ی خانه‌ی خدا متوسل شد.

15ـ مجنون در حالی كه حلقه‌ی كعبه را در آغوش گرفته بود، می‌گفت: امروز من مانند حلقه‌ی در كعبه، به تو متوسل شده‌ام.

16ـ خدایا، همه به من می‌گویند از عشق دوری كن اما این رسم دوستی و محبّت نیست.

17ـ خدایا تمام وجود من با عشق پرورش یافته است و نمی‌خواهم چیز دیگری جز عشق در سرنوشتم باشد.

18ـ خدایا، تو را به خداوندی‌ات و به عظمت و بزرگیت قسم می‌دهم ...

19ـ مرا در عشق به مرحله‌ای برسان كه لیلی و معشوق زنده بماند، اگرچه من خودم زنده نباشم. (مفهوم: بیانگر از خود گذشتگی مجنون ).

20ـ خدایا هر چند وجودم از عشق سرشار است، امّا مرا از این هم سرمست‌تر كن.

21ـ خدایا هر چه از عمر من باقی است بگیر و به عمر لیلی اضافه كن. ( بیانگر از خود گذشتی مجنون).

22ـ پدر كه به سخن مجنون گوش می‌داد، وقتی داستان راز و نیاز عاشقانه‌ی او را شنید، ساكت شد و سخنی نگف

 

23ـ پدر مجنون فهمید كه دل مجنون گرفتار عشق لیلی است و درد عشق او درمان ناپذیر است.


خودآزمایی درس دوازدهم از کعبه گشاده گردد این در صفحه ی ۹۶
۱- حتی اگر خود بمیرد محبوبش (عشقش ) پایدار بماند و عاشق تر شود و خداوند از عمر او بکاهد و به عمر لیلی بیفزاید .
۲- بیت ۲۱- از عمر من آن چه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزای
و بیت ۱۹
کــــز عشق به غایتی رسانـــــم کاو ماند اگر چه من نمانــم
۳- زبان نرم و لطیف و بیانگر احساسات و عواطف و آرزوهای انسانی .
۴- چون رایت عشق آن جهانگیر شد چون مه لیلی آسمان گیر
رایت عشق ، مه لیلی وجه : زیبایی
مشبه به مشبه مشبه به مشبه
رایت عشق مثل مه لیلی آسمان گیر شد
مشبه ادات مشبه به وجه شبه
فرزند عزیز را به صد جهد / بنشاند چو ماه در یکی مهد
مشبه ادات مشبه به
طبقه بندی: عمومی،

تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 1391 | 05:08 ب.ظ | نویسنده : امیرعلی میرسجادی | نظرات