تبلیغات
amirali mirsajadi - ترجمه ی متن دروس عربی اول دبیرستان درس 9 و 10

اَلدَّرسُ التّاسعُ           درس نهم

حُسنُ العاقبةِ   : نیک فرجامی

                        

سعید: اَللهُ أكْبرُ!

سعید: الله اكبر

الإمام (ع): اَللهُ أكْبَرُ! فِیمَ تُكَبِّرُ؟ یا سَعیدْ!

امام: الله اكبر ! چرا «الله اكبر» می گویی ای سعید؟

سعید: هذه الكوفهُ تَبْدو مِن بعیدْ!

سعید : این شهر كوفه از دور نمایان است.

الحُرّ: ها أنا الحرُّ الرّیاحـﻰّ !

حر: هان این منم حرّ ریاحی !


مردم هست .

الإمام (ع): أ علینا أم لَنا؟

امام: آیا علیه مایی یا با ماهستی؟

الحُرّ: بَلْ علیكَ !    حر : البته که علیه تو هستم .

سعید: كیفَ تَمْشـﻰ فـﻰ رِكابِ الظَّالمینْ ؟! كیفَ لا تُبْصِرُ نورَ الحَقِّ و النَّهْجَ الْمُبینْ؟!

سعید: چگونه در ركاب ستمگران راه می روی؟ چگونه نور حق و راه آشكار را نمی بینی؟

الإمام (ع): كُلُّكُمْ یَعْرِفُ أنّـﻰ طالبٌ إصلاحَ أمَّهْ، أفْسَدَتْها الطَّاغیهْ, حَكَمَتْها باغِیَهْ.

امام: همه شما می دانید كه من خواهان اصلاح امّتی هستم كه طاغوت آن را فاسد كرده و تجاوز كار بر آن حكومت كرده است .

الحُرّ: نَحْن عَطْشَی, یَابْنَ بنتِ الْمُصطَفی!

حر: ما تشنه ایم ای فرزند دختر مصطفی!

اَلإمام (ع) : وَزِّعوا الْماءَ علیهِم و علینا بالتَّساوﻯ و غداً یَأتـﻰ الْفَرَجْ.

امام: آب را به صورت مساوی بر ما و بر آنان تقسیم كنید و فردا پیروزی (گشایش) می آید.

الإمام (ع): حانَتِ الآنَ الصَّلاةُ, أ تُصَلّـﻰ بِرِجالِكْ؟

امام: الآن وقت نماز فرا رسید . آیا همراه مردانت نماز می خوانی؟

الحُرّ: بل نُصَلّـﻰ كُلُّنا خَلْفَكَ یا سِبْطَ الرَّسولْ.

حر: البته همه ما پشت سر تو نماز می خوانیم ای نوه دختری پیامبر.

الحُرّ: یا حسینُ بایعْ أنتَ أوتُسَلِّمْ!

ای حسین یا بیعت کن یا تسلیم می شوی.

الإمام (ع): أفلا أنتم بَعَثْتُم لـﻰ رَسائلْ... و صَرَخْتُمْ مِن مَظالِمْ...؟!

امام(ع): آیا شما نامه هایی برایم نفرستادید و از ستمگریها فریاد نزدید؟!

بُرَیر: لَعْنَةُ اللهِ علی مَنْ رَوَّعَ آلَ الرَّسول.

بریر: نفرین خدا بر هر كه خاندان پیامبر را ترسانده است.

الإمام (ع) : ربِّ فَاشْهَدْ : ... خَذَلونا! كَذَّبونا!

امام(ع): پروردگارا شاهد باش : ... ما را خوار كردند! ما را تكذیب كردند!

قد تَوكّلنا عَلیكَ, ربِّ فَاشْهَدْ : ظَلَمونا!

به تو توكّل كرده ایم، پروردگارا شاهد باش به ستم كردند!

لَمّا سَمِعَ الْحرُّ كلامَ الإمامِ (ع) أقْبَلَ عَلی الْقومِ...

وقتی حر سخن امام(ع) راشنید به طرف قوم روی آورد.

الحرّ: أ تُقاتِلْ أنتَ هذا الرَّجُلَ؟

حر: آیا تو با این مرد می جنگی؟

اِبنُ سَعْد: إﻯ... قِتالاً, سَتُشاهِدْ فیه إسقاطَ الرّؤوس!

ابن سعد: بله ... جنگ، به زودی انداختنِ سرها را در آن خواهی دید.

الحرّ یَقْتَرِبُ مِن الإمام (ع) و هو یَرتَعِدُ.

حر در حالی كه می لرزد به امام نزدیك می شود .

أیُّها الْحُرّ لِماذا تَرْتَعِدْ ؟! أنْتَ مِنْ أشْجَعِ أهلِ الْكوفَةِ!

ای حر چرا می لرزی؟! تو که  از شجاع ترین مردم كوفه هستی!

الحرّ : إنّنـﻰ شاهَدْتُ نفسـﻰ بین نارٍ و نَعیمْ .

حر: من خودم را میان آتش و بهشت دیدم.

ثُمَّ جاء الْحرُّ نحوَ الإمام (ع) نادِماً:

سپس حر با پشیمانی به سوی امام(ع) آمد:

یا إلَهـﻰ إنّنـﻰ رَوَّعتُ أبناءَ الرَّسولْ!

ای خدای من، به راستی كه من فرزندان پیامبر را ترساندم.

فَلِذا أطْلُبُ منكَ الْمغفِرهْ و أریدُ المَعْذَرهْ !

پس من از تو آمرزش می خواهم و معذرت می خواهم.

إنّهُ سِبْطُ النّبـﻰّ, إنّه عینُ علـﻰّ.

او نوه پیامبر است. او مانند علی است.

هَل تَرَی لـﻰ یا إلهـﻰ تَوبةً  ؟!

آیا ای خدای من برایم توبه ای می بینی؟!

سَمِعَ الإمامُ (ع) نِداءَهُ و قال:

امام(ع) صدای او را شنید وگفت:

عادَ - وَاللهِ فَتانا الْحُرّ حرًّا...

به خدا قسم كه جوان آزرده ی ما حر آزاده برگشت.

 

     عَیِّن الصَّحیحَ أو الْخطأ فـﻰ العباراتِ التالیةِ  :

درست یا نادرست را در عبارتهای آمده معیّن كنید:

   1 قَصَدَ الإمامُ (ع) بِحَركَتِهِ, إصْلاحَ أمّةِ رسولِ الله (ص).

  1-  امام با حركت خود، قصد داشت امّت رسول الله (ص) را اصلاح كند.

   2 إنَّ اللهَ قد قَبِلَ توبَةَ «حُرٍّ».

   2- خدا توبه حر را قبول كرد .

   3 وَصَلَتْ قافِلَةُ الإمام (ع) إلی الكوفَةِ.

   3- كاروان امام(ع) به كوفه رسید.

   4 ما أرْسَل أهلُ الكوفةِ الرّسائلَ لِدَعوةِ الإمام (ع).

   4- اهل كوفه برای دعوت امام(ع) نامه ها نفرستادند.

الدَّرسُ العاشِرُ 

 

درس دهم                                      

...فیه شِفاءٌ لِلنَّاسِ!

... درآن برای مردم تندرستی هست!

اَللهُ أنْزَلَ الْقرآنَ لِسَعادةِ الْبَشَرِ.

خدا قرآن را برای خوشبختی بشر نازل كرد.

و فیه ما یَضْمَنُ سلامَةَ روحِهِ و جِسْمِهِ.

ودر قرآن آنچه سلامت روح او و جسم او را ضمانت كند وجود دارد.

الاُمَّةُ الإسلامیّةُ لا تَتَقَدَّمُ إلّا بِشَعْبٍ سلیمٍ بَعیدٍ عَن الأمراضِ الْفكریّةِ و النّفْسیَّةِ و الْجسمیَّةِ.

امّت اسلامی جز با ملّتی سالم ودور از بیماریهای فكری و روانی و جسمی پیشرفت نمی كند.

والقرآنُ مِنْهاجٌ  لِسَعادةِ الإنسانِ و عقیدةٌ لِلْحیاةِ.

و قرآن راه روشنی برای خوشبختی انسان وعقیده ای برای زندگی است.

و فـﻰ بعضِ آیاتِهِ یُشَجِّعُ الْقرآنُ النّاسَ عَلی الاِسْتفادةِ من الطَّیِّباتِ الَّتـﻰ تَضْمَنُ سلامةَ الأبدانِ و تُسَبِّبُ نَشاطَ الاُمَّةِ و تَقَدُّمَها.

در بعضی آیه هایش، قرآن مردم را به استفاده از چیزهای پاك و خوشمزه ای تشویق می كند كه سلامتی بدن را تضمین می كند وسبب فعّالیّت امّت و پیشرفت آن می شود.

 

﴿ و جَنّاتٌ مِنْ أعنابٍ...

و باغ هایی از انواع انگور

اَلْعِنَبُ مِنْ أغْنَی العناصِرِ بالسُّكَّریّاتِ. و هـﻰ المادَّةُ الأساسیّةُ لِإیجادِ الطَّاقَةِ فـﻰ الجِسْمِ.

انگور از غنی ترین (سرشارترین) عناصر موادّ قندی است و مادّه اصلی برای ایجاد نیرو در بدن است.

 

﴿ والتِّینِ و...

قسم به انجیر

اَلْقیمةُ الغِذائیَّةُ لِهذه الثّمرةِ عالیةٌ جِدّاً و فیها مَوادٌّ مختلفةٌ كالْأملاحِ مِنَ الْفوسفورِ والْحدیدِ و الْكالسیومِ.

ارزش غذایی این میوه خیلی بالاست و در آن موادّ مختلفی وجود دارد مانند موادّ معدنی از جمله فسفر و آهن و كلسیم .

﴿ فیهما فاكِهةٌ و...رُمّانٌ

در آن دو ،میوه و انار هست.

اَلرُّمّانُ غَنـﻰّبعُنْصرِ الْحَدیدِ. و هو ضَرورﻯٌّ لِتكْوینِ الْكُرَیّاتِ الْحَمراءِ.

انار سرشار از عنصر آهن است . و برای پیدایش گلبولهای قرمز ضروری است.

﴿... رُطَباً جَنیّاً

خرمای چیده شده

هو أحدُ مُلوكِ الْفَواكِهِ الثَّلاثة: اَلْعِنَبِ و التِّینِ و الرُّطَبِ.

آن یكی از شاه میوه های سه گانه است: انگور و انجیر و خرما

اَلرُّطَبُ مع قَدَحٍ مِنَ اللَّبَنِ غِذاءٌ كامِلٌ.

خرما همراه كاسه ای شیر غذایی كامل است.

﴿... شجَرةٍ مُبارَكةٍ زَیْتونةٍ...

درخت مبارك زیتون

كُلُّ ما فـﻰ شجرةِ الزَّیْتونِ من وَرَقٍ وَ ثَمَرٍ وَ زَیْتٍ  یَنْفَعُ النّاسَ.

هر چه در درخت زیتون هست. از برگ و میوه و روغن- به مردم سود می رساند .

﴿... و بَصَلِها...

و پیاز آن

اَلأطبّاءُ یَسْتَعمِلونَ الْبَصَلَ فـﻰعِلاجِ بعضِ الأمراضِ و هو مفیدٌ لِتَطْهیرِ الْفَمِ مِنَ الْجَراثیمِ.

پزشكان پیاز را در درمان برخی بیماری ها به كار می برند و آن برای ضدّ عفونی كردن دهان از میكروب ها سودمند است .

﴿...لَبَناً خالِصاً...

شیر خالص

اَللَّبَنُ غِذاءٌ كاملٌ و علماءُ التَّغذیةِ یَعْتَبِرونَهُ أفْضَلَ الْموادِّ الغِذائیَّة.

شیر غذای كاملی است و دانشمندان تغذیه آن را بهترین موادّ غذایی به شمار می آورند .

﴿...و عَدَسِها...

  ... وعدس آن ...

هو غذاءٌ سهلُ الْهَضْمِ غنـﻰٌّ بالبُروتینِ.

آن غذایی آسانْ هضم و سرشار از پروتـﺌین است.

﴿...و فومِها...

 ... وسیر آن ...

ذَكَرَ الأطبّاءُ لِلثُّومِ أربَعینَ فائدةً طِبّیَّةً.

پزشكان چهل فایده پزشكی برای سیر ذكر كرده اند.

﴿... فیه شِفاءٌ لِلنّاسِ

 ... در آن برای مردم شفا وجود دارد .

فـﻰ الْعَسَلِ سَبْعونَ مادّةً مختلفةً مفیدةً و هو مُبیدٌ لِلْجَراثیمِ.

در عسل هفتاد مادّه مفید وجود دارد و نابود كننده میكروب هاست .

﴿... لَحْماً طَریّاً

 ... گوشت تازه

السَّمكُ مِنَ الأطْعِمةِ الْمفیدةِ لِأمْراضِ الْقَلْبِ.

ماهی از غذاهای مفید برای بیماری های قلب است .

و فیه عنصرُ الفوسفورِ و فیه منافعُ لِلنّاسِ.

و در آن عنصر فسفر وجود دارد و در آن سودهایی برای

مردم هست .


طبقه بندی: عمومی،

تاریخ : شنبه 2 دی 1391 | 04:19 ب.ظ | نویسنده : امیرعلی میرسجادی | نظرات