تبلیغات
amirali mirsajadi - سوالات برنامه نویسی زبان++ C سوال 1
سوال 1 : برنامه ای بنویسید که 100 عدد یک رقمی گرفته و بگوید که هریک از اعداد 1 تا 9 چند بار تکرار شده اند.
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
}
    int a[100],b[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},i,k,f=0;
    cout<<" 100 adade 1 raghami vared konid."<<endl;
    for(i=0;i<100;i++)
        cin>>a[i];
   for(k=0;k<10;k++)
   {   for(i=0;i<100;i++)
       if(a[i]==k)   f++    ;             
    cout<<k<<" ____ "<<f<<endl ;
    f=0    ;        }                                                                       
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
{طبقه بندی: برنامه نویسی،

تاریخ : شنبه 25 آذر 1391 | 07:11 ب.ظ | نویسنده : امیرعلی میرسجادی | نظرات